Bộ dụng cụ thí nghiệm áp lực

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp lực

Gồm:

– 2 Xi lanh 100 ml và 300 ml;

– Các quả kim loại 50 gam và bộ giá thí nghiệm (TBDC);

– Áp kế.

All in one