Bộ Băng Đĩa Môn Hóa Học Lớp 9 Trung học Cơ sở

BỘ BĂNG ĐĨA MÔN HÓA HỌC LỚP 9 – THCS

Sản xuất gang (có cả mô phỏng quá trình sản xuất và thực tế ở Việt Nam)

Hướng dẫn thao tác thí nghiệm thực hành (Cấp THCS)

Các thí nghiệm hoá học cấp THCS

Diễn biến của phản ứng hoá học

All in one