Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng Gồm:
Bộ giá thí nghiệm và lực kế 5 N (TBDC);
vật nhôm 100 cm3; bình đựng nước 0,6 lít kèm giá đỡ có thể dịch chuyển bình theo phương thẳng đứng.

All in one