Bộ dụng cụ điện

Bộ dụng cụ điện

Bộ dụng cụ điện gồm (mỗi loại 1 chiếc):

Sạc pin Lithium (khay sạc đôi, dòng sạc 600 mA);
Đồng hồ vạn năng số (loại thông dụng);

Bút thử điện (loại thông dụng);
Kìm tuốt dây điện (loại thông dụng);
Kìm mỏ nhọn (loại thông dụng);
Kìm cắt (loại thông dụng);
Tuốc nơ vít kĩ thuật điện (loại thông dụng);
Mỏ hàn thiếc (AC 220V, 60W), kèm để mỏ hàn (loại thông dụng).

All in one