Công ty cổ phần thiết bị Innotec Việt Nam chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị dạy học tối thiểu phù hợp các thông tư:

Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT

Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông, bao gồm: Môn Ngữ Văn; môn Toán; môn Ngoại ngữ; môn Giáo dục thể chất; môn Lịch sử; môn Địa lý; môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; môn Vật lý; môn Hóa học; môn Sinh học; môn Công nghệ; môn Tin học; môn Âm nhạc; môn Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Thiết bị dùng chung.

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Thông tư 38/2021TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, bao gồm: Môn Ngữ văn; môn Toán; môn Ngoại ngữ; môn Giáo dục công dân; môn Lịch sử và Địa lí; môn Khoa học tự nhiên; môn Công nghệ; môn Tin học; môn Giáo dục thể chất; môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Thiết bị dùng chung.

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, bao gồm: Môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Đạo đức, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Lịch sử và Địa lí, môn Khoa học, môn Tin học, môn Công nghệ, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm và Thiết bị dùng chung.

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

Hàng hóa nhập khẩu đầy đủ CO, CQ

Hàng sản xuất đầy đủ chứng nhận sản xuất, chứng nhận chất lượng, Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018