Bộ vật liệu cơ khí

Khám phá chi tiết về bộ vật liệu cơ khí gồm tấm nhựa Formex, Acrylic, keo nhiệt, vít ren, vít gỗ, mũi khoan và bánh xe. Tìm hiểu cách chọn mua, bảo quản và sử dụng hiệu quả trong các dự án kỹ thuật và công nghiệp.

Bộ vật liệu cơ khí gồm:
Tấm nhựa Formex (khổ A3, lọa dày 3mm và 5mm), số lượng 10 tấm, mỗi loại;
Tấm nhựa Acrylic (A4, trong suốt, dày 3mm), số lượng 10 tấm;
Thanh keo nhiệt (đường kính 10mm), số lượng 10 thanh;
Vít ren và đai ốc M3, 100 cái;
Vít gỗ các loại, 100 cái;
Mũi khoan (đường kính 3mm), 5 mũi;
Bánh xe (đường kính 65mm, trục 5mm), 10 cái.

All in one