Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các tình huống nguy hiểm

Bộ dụng cụ thực hành các tình huống nguy hiểm sau:
– Thoát khỏi đám cháy khi xảy ra cháy, hoả hoạn.
– Phòng tránh tai nạn đuối nước.
– Phòng tránh thiên tai.
– Sơ cấp cứu ban đầu.
Bộ dụng cụ gồm:
– Bình cứu hoả, bao tay, mũ bảo hộ, vòi phun nước, phao,….
– Bộ thiết bị mô phỏng dụng cụ y tế sơ cấp cứu cơ bản

All in one