Hiển thị 1–12 của 58 kết quả

Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tung học cơ sở

Thiết bị dùng chung

Cột, lưới Đá cầu

Thiết bị dùng chung

Nam châm

Thiết bị dùng chung

Thảm xốp

Thiết bị dùng chung

Cột bảng bóng rổ

Thiết bị dùng chung

Dây kéo co

Thiết bị dùng chung

Bóng nhồi

Thiết bị dùng chung

Dây nhảy tập thể

Thiết bị dùng chung

Dây nhảy cá nhân

Thiết bị dùng chung

Bơm

Thiết bị dùng chung

Cờ lệnh thể thao

All in one