Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm

Bộ dụng cụ gồm:
06 chiếc lọ có kích thước ɸ 50mm, cao 80mm, có ghi hình và dán chữ lên thành lọ nhựa cứng với nội dung thể hiện nhu cầu chi tiêu của bản thân như: Nhu cầu thiết yếu 55%, Giáo dục 10%, Hưởng thụ 10%, Tự do tài chính 10%, Tiết kiệm dài hạn 10%, Giúp đỡ người khác 5%.

All in one