Bộ dụng cụ cơ khí

Bộ dụng cụ cơ khí

Bộ dụng cụ cơ khí mỗi loại 01 cái gồm:
Thước lá (dài 300 mm);
Thước cặp cơ (loại thông dụng);
Đầu vạch dấu (loại thông dụng);
Thước đo góc (loại thông dụng);
Thước đo mặt phang (loại thông dụng); Dao dọc giấy (loại thông dụng);
Dao cắt nhựa Acrylic (loại thông dụng); Ê tô nhỏ (khẩu độ 50 mm);
Dũa (dẹt, tròn) mỗi loại một chiếc;
Cưa tay (loại thông dụng);
Bộ tuốc nơ vít đa năng (loại thông dụng); Mỏ lết cỡ nhỏ (loại thông dụng);
Kìm mỏ vuông (loại thông dụng);
Súng bắn keo (loại 10mm, công suất 60 W).

All in one