Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

– Loại thông dụng, cầm tay;

– Phạm vi đo: 0-19,9 mg/l;

– Độ phân giải: 0.1 mg/l;

– Độ chính xác tương đối: +/- 0,5 mg/l;

– Tự động bù nhiệt: 5 ~ 45°C;

– Điều kiện làm việc: 5 ~ 45°C;

– Nhiệt độ đo: 5 ~ 99,9°C;

(Hoặc sử dụng cảm biến đo nồng độ oxy ở phần TBDC của môn học).

All in one