MÔ HÌNH GIẢI PHẪU LỚP 6

MÔ HÌNH GIẢI PHẪU LỚP 6 – Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân) – (Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT)

– Mục đích sử dụng: Giúp học sinh mô tả cấu tạo cơ thể người

– Mô tả chi tiết:

Chất dẻo PVC
Tháo lắp được để nhận biết: não, tim, phổi, gan, dạ dày, ruột…
Kích thước tối thiểu: 85 cm

All in one