Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước

Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước

– Loại thông dụng, cầm tay;

– Thang đo: 0.00 – 9.99 ppm (mg/L) NH3-N (amoni-nito);

– Độ phân giải: 0.01 ppm;

– Độ chính xác: ± 0.05 ppm;

– Môi trường đo: 0 đến 50°C;

– Tự động tắt: sau 10 phút không sử dụng;

(Hoặc sử dụng cảm biến ở phần TBDC của môn học).