Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng làm quay của lực

Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng làm quay của lực
Lực kế (TBDC); Thanh nhựa cứng, có lỗ móc lực kế cách đều nhau, dài tối thiểu 300 mm liên kết với giá có điểm tựa trục quay.

All in one