Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện

Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện gồm:
– Biến áp nguồn, Vôn kế (TBDC).
– Dây dẫn, bóng đèn, thanh nhựa, thanh kim loại.

All in one