Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng

Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng Gồm:
– Cân hiện số (TBDC);
– Bình tràn 650 ml, bằng nhựa trong; cốc nhựa 200 ml; ống đong loại 250 ml; vật không thấm nước.

All in one