Bộ dụng cụ quan sát tế bào

Bộ dụng cụ quan sát tế bào
Gồm:
– Kính hiển vi, kính lúp (TBDC);
– Tiêu bản tế bào thực vật (Tiêu bản tế bào rõ nét, nhìn thấy được các thành phần chính (thành tế bào, màng, tế bào chất, nhân);
– Tiêu bản tế bào động vật (Tiêu bản tế bào rõ nét, nhìn thấy được các thành phần chính (màng, tế bào chất, nhân).

All in one