Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen

Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen

Gồm:
– Ống nghiệm và chậu thủy tinh (TBDC); Ống dẫn thủy tinh chữ Z (TBDC);
– Lọ thủy tinh miệng rộng không có nhám và có nhám kèm nút nhám (thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml); Thuốc tím Potassium pemangannate KMnO4.

All in one