Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

Dây đồng emay đường kính dây tối thiểu 0,3 mm, tối đa 0,4 mm.Bulon M8 dài tối thiểu 35 mm; Khung quấn dây bằng nhựa PA hoặc ABS, hình trụ tròn, dài tối thiểu 30 mm, đường kính lỗ lắp bulon M8 tối thiểu 9 mm, đường kính lõi quấn dây tối thiểu 12 mm, hai bên có vách giữ dây với đường kính tối thiểu 30 mm.

All in one