Bộ dụng cụ làm tiêu bản tế bào

Bộ dụng cụ làm tiêu bản tế bào Gồm:
– Kính hiển vi, pipet (TBDC);
– Lam kính, la men (Loại thông dụng, bằng thủy tinh);
– Kim mũi mác, panh (Loại thông dụng, bằng inox);
– Dao cắt tiêu bản (loại thông dụng);
– Nước cất; giấy thấm.

All in one