Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ

Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ Gồm:
– Đồng hồ bấm giây, nhiệt kế (lỏng) hoặc Cảm biến nhiệt độ (TBDC) và nhiệt kế y tế (TBDC);
– Cân điện tử (TBDC);
– Thước cuộn với dây không dãn, dài tối thiểu 1500 mm

All in one