Cân điện tử 240g 250g

Cân điện tử 240g 250g

Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 250 gam.

All in one