Bộ dụng cụ quan sát nấm

Kính lúp (TBDC).
Các loại nấm gồm có:
+ Tiêu bản nấm Saccharomycetes
+ Tiêu bản nấm Penicilin sp
+ Tiêu bản nấm Aspergillus sp –
+ Bào tử nấm linh chi

All in one