Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước

Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước

Gồm:
– 2 cốc thủy tinh loại 250 ml (TBDC);
– 1 con dao nhỏ (loại thông dụng);
– 2 lọ phẩm màu (màu xanh và màu đỏ);
– Cân thăng bằng có khối lượng cân tối đa 300g, với 2 đĩa cân kích thước Ø110mm, các quả cân nhỏ (2 quả 10g, 1 quả 20g bằng kim loại

All in one