Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước

Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước

Gồm:
Cân thăng bằng có khối lượng cân tối đa 300g, với 2 đĩa cân kích thước Ø110mm với các quả cân 100, 200,300g.
Bình tam giác (Loại 250 ml) (TBDC).

All in one