Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào

Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Gồm:
– Nút cao su không khoan lỗ (TBDC);
– Bình tam giác 1 lít 1 lít;
– Dây kim loại có giá đỡ nến; 2 cây nến nhỏ.

All in one