Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích

Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích Gồm:
– Chậu thủy tinh, dung dịch NaOH đặc (TBDC); Cốc thủy tinh dung tích 1000ml (TBDC);
– Nến cây loại nhỏ Ф 1cm.

All in one