Thiết bị đo tốc độ

Thiết bị đo tốc độ
Đồng hồ bấm giây và cổng quang điện (TBDC).
Bộ giá đỡ thí nghiệm,

Đồng hồ đo thời gian hiện số  có hai thang đo 9,999s và 99,99s, độ chia nhỏ nhất 0,001s, sử dụng kiểu hoạt động từ A đến B và 2 ổ cắm 5 chân A, B
Máng trượt
Xe lăn

All in one