Thiết bị tạo từ phổ

Thiết bị tạo từ phổ

Hộp nhựa (hoặc mica) trong, (250x150x5) mm, không nắp; mạt sắt có khối lượng 100 g; nam châm vĩnh cửu (120 x 10 x 20) mm.

All in one