Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân)

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân) là công cụ học tập và giảng dạy hiệu quả, giúp học sinh, sinh viên và giáo viên dễ dàng hiểu rõ cấu tạo và chức năng của các cơ quan nội tạng trong cơ thể người.

Chất dẻo PVC hoặc tương đương.

Tháo lắp được để nhận biết: não; tim, động mạch, tĩnh mạch; 2 lá phổi; dạ dày, gan, ruột; 2 quả thận.

Kích thước tối thiểu: 42 cm.

All in one