Mẫu động vật ngâm trong lọ

Mẫu động vật ngâm trong lọ

Mẫu được xử lí qua nhiều công đoạn để giữ được hình thái, màu sắc tự nhiên trước khi cho vào lọ chứa dung dịch bảo quản.
Trên thành lọ dán nhãn ghi rõ tên Việt Nam và tên khoa học của động vật.
Kiểu lọ: Bô can thủy tinh, đường kính 9.5 cm, cao 18 cm, dày 3.5 mm
Mỗi lọ chứa 1 con: Ếch, sứa, bạch tuộc

All in one