Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật

Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật

Ống nhòm hai mắt 16×32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ phóng đại tối đa lên đến 16 lần, đường kính 32mm.
(Dùng chung với thiết bị ở lớp 6).

All in one