Dụng cụ thực hành cơ khí

Dụng cụ thực hành cơ khí này đầy đủ các công cụ cần thiết để thực hiện các công việc cơ khí. Đầu tiên, có đe 1.4kg để đo lường trọng lượng. Tiếp theo, eto ngàm 50mm giúp cắt và định hình vật liệu kim loại. Búa cơ khí dài 32cm được sử dụng để đập và lắp ráp. Kìm thẳng 6 inch có thể nắm và uốn kim loại. Cuối cùng, cưa kim loại TBDC là công cụ cắt chính xác các vật liệu kim loại. Tất cả các công cụ này hỗ trợ kỹ thuật viên trong việc xử lý vật liệu và gia công kim loại một cách hiệu quả và chính xác.

All in one