Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bút thử điện, găng tay, kính bảo hộ (TBDC) và Thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện (loại thông dụng)

All in one