Dụng cụ đo các đại lượng không điện Môn Công nghệ

“Dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Công nghệ – giải pháp công nghệ hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu thu thập và phân tích dữ liệu môi trường, lý tưởng cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và công nghiệp.”

All in one