Cân lò xo (Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT)

Cân lò xo (Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT)
– Chủ đề dạy học: Năng lượng và sự biến đổi
– Tên thiết bị: Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ
– Mục đích sử dụng: Dạy học đo chiều dài, đo thời gian, đo khối lượng, đo nhiệt độ
– Giới hạn đo: 100g
– Độ phân giải 1g

All in one