La bàn 10cm

La bàn thông dụng. Kích thước tối thiểu D = 10cm; có mặt nhựa, vật liệu cứng.