Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng chất biến đổi

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng chất biến đổi

Thanh nam châm, Ống nghiệm, Đèn cồn (TBDC)
Bột lưu huỳnh; Bột sắt

All in one