Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm pha chế một dung dịch

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm pha chế một dung dịch Gồm:
Ống đong hình trụ 100 ml, Cốc thủy tinh loại 100ml, Cân điện tử, Sodium chloride (NaCl); Đường dạng rắn (TBDC).
Copper sulfate (CuSO4); Magnesium sulfate (MgSO4).

All in one