Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học

‘Gồm:
Bát sứ, Ống nghiệm, Bộ thu thập số liệu (TBDC); Cảm biến áp suất khí (thang đo: 0 đến 250kPa, độ phân giải tối thiểu: ±0,3kPa);
Cồn đốt; Đá vôi cục; Hydrochloric acid (HCl) 5%.