Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide: Ống nghiệm, Cuper (II) oxide (CuO), Khí carbon dioxide (CO2), Hydrochloric acid HCI 5% (TBDC).
Nước vôi trong Ca(OH)2.

All in one