Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học

Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học

‘Gồm:
– Cảm biến nhiệt độ, Ống nghiệm; Ống đong, Cốc thủy tinh loại 100ml, Zn (viên), Dung dịch hydrochloric acid HCl 5%, Đinh sắt (Fe) (TBDC);
– Cảm biến áp suất khí có thang đo 0 đến 250kPa và độ phân giải tối thiểu: ±0.3kPa;
– Viên C sủi; Đá vôi cục; Đá vôi bột; Magnesium (Mg) dạng mảnh.

All in one