Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Gồm:
– Thanh nam châm (TBDC);
– Kim nam châm (có giá đỡ), sơn 2 cực khác màu;
– Mảnh nhôm mỏng, kích thước (80×80) mm;
– Thước nhựa dẹt, dài 300 mm, độ chia 1mm;
– La bàn loại nhỏ.

All in one