Bộ thí nghiệm từ phổ

Bộ thí nghiệm từ phổ Gồm:
– Nam châm (TBDC).
– Hộp nhựa (hoặc mica) trong (250x150x5)mm, không nắp;
– Hộp mạt sắt có khối lượng 100 g;

All in one