Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Trống có đường kính tối thiểu Ф 180 mm, cao tối thiểu 200 mm, dùi gõ thích hợp với trống;
Âm thoa chuẩn dài tối thiểu 200 mm, búa gõ thích hợp bằng cao su

All in one