Bộ thiết bị thí nghiệm độ giãn lò xo

Bộ thiết bị thí nghiệm độ giãn lò xo
Gồm:
Lực kế lò xo (0 – 5) N, 4 quả kim loại có khối lượng (4×50) g.
Thước thẳng với độ chia nhỏ nhất 1 mm

All in one