Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp

Gồm:
– Đèn cồn, cốc thủy tinh loại 250 ml, pipet (TBDC)
– Đĩa petri; Panh (loại thông dụng, bằng inox); 2 hộp nhựa màu trắng trong; Cồn 70 độ (500ml); Dung dịch iode (1%) (100ml).