Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc

Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc
Gồm:
– Hai thanh nam châm (TBDC); giá thí nghiệm (Chân đế, 2 cọc, 1 khóa đôi) (TBDC);
– Quả cân 10g bằng thép, buộc vào sợi dây, treo trên giá thí nghiệm.

All in one