Bình sục khí Drechsel Hydrocarbon không no

Bình sục khí Drechsel Hydrocarbon không no

Loại thủy tinh 500ml, có khả năng chịu nhiệt và kháng được các loại hoá chất, có nắp vặn, không đĩa lọc.

All in one