Thiết bị thí nghiệm điện tích

Thiết bị thí nghiệm điện tích
Bộ thí nghiệm gồm:

– Máy Uyn-xớt có khoảng cách phóng điện tối thiểu giữa hai điện cực 30mm, có hộp bảo quản bằng vật liệu trong suốt và bộ phận sấy;

– Điện kế tĩnh điện có đường kính tối thiểu 200mm và đảm bảo độ nhạy;

– Hai chiếc tua tĩnh điện. Mỗi chiếc có các tua bằng sợi tổng hợp; quả cầu bằng kim loại đường kính khoảng 12mm gắn trên trụ inox có đường kính tối thiểu 6mm, có đế.

All in one